www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Harmonogram

7 listopada 2016 Rozpoczęcie zapisów do III edycji Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości
4 grudnia 2016 Zakończenie zapisów
4 stycznia 2017 Potwierdzenie otrzymania testów przez szkołę
10 stycznia 2017 Eliminacje szkolne
10 stycznia 2017 Publikacja klucza testu z eliminacji szkolnych
12 stycznia 2017 Ostateczny termin wysyłania protokołów (decyduje data stempla pocztowego)
13 stycznia 2017 Podanie szacunkowego progu punktowego na portalu Olimpiady
27 lutego 2017 Ogłoszenie oficjalnych wyników eliminacji szkolnych na portalu Olimpiady
27 marca 2017 Start eliminacji okręgowych
3 kwietnia 2017 Zakończenie eliminacji okręgowych
25 maja 2017 Eliminacje centralne